Thi đua làm tập san Chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

    

Nhằm mục đích lập thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp tôn sư trọng đạo, tình yêu quê hương đất nước và hiểu biết về ATGT cũng như tệ nạn xã hội khác, Ban thường vụ Đoàn trường tổ chức cuộc thi thiết kế tập san chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2012
   
I. THỜI GIAN THI ĐUA:

            - Bắt đầu: Từ ngày 22/10/2011  đến hết ngày 14/11/2012
            - Hạn chót nộp tập san cho Ban thi đua (VP Đoàn) là ngày 14/11/2012
            - Tổng kết thi đua: Vào sáng thứ 2 ngày 19/11/2012
II. CHỦ ĐỀ VÀ HÌNH THỨC THI ĐUA:
            - Mối lớp là một đơn vị đăng ký thi đua .
- Mỗi đơn vị lớp làm một tập san (báo tập)

- Chủ đề tập san:      
            + Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam  20/11
            + Quê hương và con người An Giang
            +  ATGT, Tệ nạn xã hội, trường học thân thiện, HS tích cực
      + Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

      + Những tấm gương điển hình vượt khó, học tập.
III. TIÊU CHUẨN & YÊU CẦU:
1. Tiêu chuẩn & yêu cầu về nội dung tập san:
- Nội dung các bài viết trong tập san phải hướng đến các chủ đề sau : Ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi thầy cô giáo, ca ngợi quê hương đất nước và truyền thống văn hóa dân tộc của địa phương mình, phản ánh tình hình ATGT và tệ nạn xã hội.
- Bài viết phải là của học sinh. (Giáo viên chủ nhiệm biên tập và chịu trách nhiệm về nội dung)
- Không hạn chế về số lượng bài viết trong tập san đối với từng thể loại. Tuy nhiên để đảm bảo chất lượng tập san Ban thi đua yêu cầu cụ thể như sau :
+ Nội dung bài viết trong tập san phải đầy đủ các thể loại, số trang và số bài tối thiểu theo qui định :  
+ Thể loại văn xuôi, bút ký, tuỳ bút, phóng sự    : Phải có ít nhất 4 bài.
      + Thể loại thơ, vè, nhạc v.v...                               : Phải có ít nhất 9 bài.
+ Truyện cười, danh ngôn v.v...                           : Phải có ít nhất 3 bài
+ Trong mỗi tập san số lượng bài sưu tầm không quá 3 bài. (Bài sưu tầm phải ghi rõ nguồn gốc và chịu trách nhiệm về nội dung đó)
2. Tiêu chuẩn & yêu cầu về hình thức tập san:
      - Số trang của mỗi tập san phải có ít nhất từ 20 trang trở lên
      - Tập san phải được làm trên khổ giấy A4, viết trên một mặt giấy, đóng tập bằng giấy bìa cứng thơm, có lót nylon và cắt xén ngay ngắn .
      - Trang bìa tập san phải có câu chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, có tên tập san, có tên lớp và hình minh họa trang trí .
- Tập san có thể trang trí bằng vi tính hoặc trang trí bằng tay.( Khuyến khích tập san trang trí bằng tay).
- Mỗi đơn vị lớp làm tập san photocopy  thành 2 bản. (Nộp cho Ban thi đua một bản, lớp giữ 1 bản để trao đổi và giao lưu giữa các lớp) và gửi file cho VP Đoàn để đua lên Website của nhà trường.             
IV. BAN GIÁM KHẢO & PHƯƠNG THỨC CHẤM THI ĐUA:
1. Thành phần Ban Giám khảo:
1. Võ Minh Khiết                         Phó Hiệu Trưởng        Trưởng ban
2. Cao Thành Hiếu                       Bí thư Đoàn                 Phó ban
3. Nguyễn Văn Phương                Chủ tịch CĐoàn           Uỷ viên
4. Võ Nguyễn Ngọc Duy              BT Chi Đoàn GV        Uỷ viên
5. Huỳnh Thiện Vinh                    Giáo viên                     Uỷ viên
6. Quách Thị Mỹ Linh                  Giáo viên                     Uỷ viên
7. Nguyễn Bích Ngọc                   Giáo viên                      Uỷ viên
8. Lâm Thị Thùy Dương               Giáo viên                      Uỷ viên
Lưu ý: Ban Giám khảo có trách nhiệm bố trí thời gian tổ chức chấm chọn và báo cáo kết quả cho nhà trường chậm nhất ngày 18/11/2012.(BGK có thể mang về nhà chấm)
2. Phương thức chấm thi đua tập san: (Theo thang điểm 30 điểm) .
+ Nộp tập san cho Ban thi đua đúng thời gian quy định :       02 điểm
+ Tập san có nội dung và thể loại đầy đủ theo quy định :       03 điểm
+ Hình thức trình bày, trang trí tập san :                                 10 điểm
+ Nội dung, chất lượng bài viết trong tập san :                       15 điểm
Lưu ý: Ban Giám khảo lưu ý cộng điểm khuyến khích cho các trường hợp sau :
- Tập san có hình thức do tự tay học sinh trang trí
- Tập san có nhiều bài viết do học sinh tự viết
V. VỀ KINH PHÍ & CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
1. Kinh phí giải thưởng tập thể lớp :
          - Giải nhất tập san :                                                 150.000 đồng
          - Giải nhì tập san :                                                   130.000 đồng
          - Giải ba tập san :                                                    100.000 đồng
          - Giải KK tập san :                                                    80.000 đồng
                                                                                           460.000  đồng
2. Kinh phí giải thưởng cho cá nhân :
           - Giải nhất cá nhân có bài văn xuôi hay nhất:        40.000 đồng
           - Giải nhất cá nhân có bài thơ,vè hay nhất:           40.000 đồng
                                                                                          80.000 đồng  
3. Kinh phí hỗ trợ BGK:                         30.000x8       240.000 đồng 
                                 Tổng cộng:                                            780.000 đồng
                                       Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi ngàn đồng

Tập san mẫu: Nhấn vào đây để xem
 
Facebook comment system Developed by AV studio
Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này

Bản quyền thuộc về : Đoàn trường THPT Vĩnh Bình - Châu Thành.

Chịu trách nhiệm chính : Cao Thành Hiếu.

Địa chỉ trường : Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0973.114.744 Email: caohieu100988@gmail.com.


Trở lên đầu trang  

Designed by : Kao.Hieu  

Theme: BDGAG redwhite 2011